CHUYÊN TRANG CẬP NHẬT TIN TỨC THỊ TRƯỜNG CONDOTEL VÀ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU ĐẦU TƯ CĂN HỘ CONDOHOTEL

so sánh lượng khách du lịch nha trang

So sánh lượng khách du lịch đến Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc năm 2015

So sánh lượng khách du lịch đến Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc năm 2015

Biểu đồ so sánh lượng khách du lịch đến Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc năm 2015:   Năm 2015 lượng khách đến Đà Nẵng tham quan, du lịch tăng 20,5% Năm 2015, tổng lượng khách đến Đà Nẵng tham quan, du lịch ước đạt 4,6 triệu lượt, tăng 20,5% so với năm 2014….